Nepodarilo sa pripojit k databáze. Rozvoz a donáška pizze Banská Bystrica – najlepsiapizza.sk

Najlepšia pizza - Donášková služba rozvoz Pizzeria - Franko Pizza

Ponúkame Vám donášku PIZZE a JEDÁL.
V našich pizzériách neplatíte za obaly ani za donášku. Všetko je zadarmo. Pizza nie je to jediné èo Vám ponúkame. Rovnako máte na výber širokú ponuku výborných šalátov, minútkových jedál a nealko nápojov. Vždy sa snažíme prinies aj nové zaujímavé akcie aby sme si vybudovali a udržali priazeò našich zákazníkov. Kvalita a pozorný servis je to, v èom chceme by najlepší na trhu. Ochutnajte raz našu pizzu a v budúcnosti už nebudete rozmýšla kde si objedna kvalitné a chutné jedlo.
Prijímame všetky tipy stravných lístkov.
Pizzerie Franko rovná sa spokojný hos.Banská Bystrica – rozvoz a donáška pizze


V srdci stredného Slovenska v meste Banská Bystrica vznikla v roku 2010 naša donášková služba Franko Pizza - rozvoz Banská Bystrica. Prevádzku v Banskej Bystrici sme otvorili, aby sme rozšírili kvalitu našich služieb aj v ïalšom meste. Konkurencia v tomto meste bola ve¾ká, a myšlienka presadi sa a uspie v tejto silnej konkurencii nás hnala dopredu.

Cie¾om našej firmy je by najlepší a najrýchlejší. Tento cie¾ nás hnal dopredu, aby sme sa stali špièkovou donáškovou službou. Kladieme dôraz najmä na kvalitu surovín a množstvo surovín na každej pizzi. Kvalitu neustále sledujeme a monitorujeme, pridávame nové pizze s novými ingredienciami. Ochutnajte raz našu pizzu a v budúcnosti už nebude rozmýš¾a kde si objedna chutné jedlo. Pizza nie je to jediné èo Vám ponúkame. Rozšírili sme lístok o nové regionálne jedlá, rovnako máte na výber minútkové jedlá, pridali sme viac druhov cestovín, máme širokú ponuku výborných šalátov a nealko nápojov. Ponúkame aj peèené rebrá, obložené chlebíèky a misy, peèené prasiatko alebo kaèku. Pripravujete rodinnú oslavu alebo firemné stretnutie? Toto všetko vieme zabezpeèi pod¾a Vášho želania a to priamo k Vám domov alebo do firmy.

Záujem o našu pizzu rastie zo dòa na deò aj vïaka nášmu detailnému spracovaniu jedálneho lístka. Na základe toho sa k nám vracajú stáli a pribúdajú nový zákazníci. Spokojnos zákazníkov je pre nás prvoradá. A tak ako rastie spokojnos našich zákazníkov rastie aj naša firma. Vždy sa snažíme prinies aj nové zaujímavé akcie, aby sme si vybudovali a udržali priazeò našich zákazníkov. Nielen kvalita, ale aj pozorný servis je to , v èom chceme by najlepší.

Moderné myslenie nám pomáha v rozvíjaní. Naša firma myslí dopredu, a preto máme ve¾a nových technológií ktoré zjednodušujú prístup k zákazníkovi. U nás môžete plati pri každom dovoze jedla a pizze platobnou kartou (prenosný terminál). Pizze balíme do nezávadných a certifikovaných krabíc, na ktoré si môžete umiestni aj Vašu reklamu. V našej pizzérii v Banskej Bystrici neplatíte za obaly ani za donášku jedla. Jedlo ostáva vždy teplé vïaka našim revoluèným termoboxom. Rýchlos je pre nás prioritou, a preto sme rozšírili náš vozový park, aby ste si bez dlhého èakania mohli vychutnáva našu pizzu. Už nemusíte dvíha telefón a vytáèa telefónne èíslo. Máme aj online donáškovú službu jedla a pizze. Staèí sa zaregistrova na našej stránke www.najlepsiapizza.sk Ako vïaku, posielame na konci roka, do každej domácnosti v meste Banská Bystrica aj Zvolen, Lunárny kalendár na celý nasledujúci rok ZADARMO!

Príïte si spravi pohodlie do našich vynovených priestorov s príjemnou atmosférou na Lazovej ulici è. 60, Banská Bystrica. V zime Vás oèarí naša kolibka s krbom, kde pri chutnom jedle a romantickej atmosfére sa budete cíti príjemne. Naša príjemná obsluha sa o všetko postará. Zaparkujte priamo u nás a vyberte si z bohatej ponuky ,,najlepšej pizze" v Banskej Bystrici. Máme pre Vás pripravené týždne slovenských a medzinárodných špecialít. Podávame aj víkendové menu.

pos terminal
Sme prví v našom meste, kde za dovoz pizze a jedla
je možné zaplati platobnou kartou
(prenosný terminál).
Klient musí oznámi platbu kartou vopred!! Minimálna cena objednávky pri platbe kartou je 10 €platobne karty

Počet prístupov od 1.10.2012: web counter


Nájdete nás aj na FACEBOOKu
 TOPlist