Nepodarilo sa pripojit k databáze. Rozvoz a donáška pizze Zvolen – najlepsiapizza.sk

Najlepšia pizza - Donášková služba rozvoz Pizzeria - Franko Pizza

Ponúkame Vám donášku PIZZE a JEDÁL.
V našich pizzériách neplatíte za obaly ani za donášku. Všetko je zadarmo. Pizza nie je to jediné èo Vám ponúkame. Rovnako máte na výber širokú ponuku výborných šalátov, minútkových jedál a nealko nápojov. Vždy sa snažíme prinies aj nové zaujímavé akcie aby sme si vybudovali a udržali priazeò našich zákazníkov. Kvalita a pozorný servis je to, v èom chceme by najlepší na trhu. Ochutnajte raz našu pizzu a v budúcnosti už nebudete rozmýšla kde si objedna kvalitné a chutné jedlo.
Prijímame všetky tipy stravných lístkov.
Pizzerie Franko rovná sa spokojný hos.Zvolen - rozvoz a donáška pizze


Vo Zvolene pod Pustým hradom vznikla v roku 2007 donášková služba - Pizza Franko. Tak ako rástol záujem o našu pizzu, tak rástla aj naša donášková služba Franko. Od jej vzniku sme sa vypracovali na špièkovú donáškovú službu vo Zvolene a jeho okolí. Svedèí o tom narastajúci záujem o najchutnejšiu pizzu. Cie¾om našej firmy je by najlepší a najrýchlejší.

Naša pizza sa vyznaèuje špièkovou kvalitou, to je aj základné motto Franko pizze, by najlepší. Kladieme dôraz najmä na kvalitu surovín, množstvo na každej pizzi, kvalitné droždie. Kvalitu neustále sledujeme a monitorujeme, pridávame nové pizze s novými ingredienciami. Chceme, aby si každý náš zákazník vedel vybra pod¾a vlastnej chute :. Preto sme rozšírili našu ponuku jedál o nové pizze, regionálne jedla a väèší výber cestovín a šalátov.

Naša firma je založená na modernom myslení. Sme prví v našom meste, kde za dovoz pizze a jedla je možné zaplati platobnou kartou (prenosný terminál). Na balenie používame certifikované nezávadné krabice, na ktoré si možete da reklamu. Už nemusíte dvíha telefón a vytáèa telefónne èíslo. Sme prvá online donáška jedla vo Zvolene. Staèí sa zaregistrova na našej stránke www.najlepsiapizza.sk. Snažíme sa o najrýchlejšie dodanie pizze vo Zvolene, preto sme rozšírili náš vozový park, aby sme urýchlili donášku a naši zákazníci neboli hladný. Na rozvoz pizze vo Zvolene a okolí a doruèenie pizze kladieme ve¾ký dôraz a preto každú pizzu vozíme v špeciálnych termoboxoch.

Sme dlhoroèný fanúšik cyklistiky a preto sme sa s radosou stali novým partnerom CK Banská Bystrica. Podporujeme mládež v Žiari nad Hronom.

Chceme sa viac priblíži k našim zákazníkom a preto sme v Októbri 2012 otvorili novú prerobenú reštauráciu a pizzériu vo Zvolene. Nový interiér sme zladili do rodinnej atmosféry, aby sa u nás všetci cítili ako doma. Väèšie priestory poskytujú možnos usporadúva rodinné stretnutia, oslavy, firemné párty èi porady a svadby. Ak si želáte súkromie poskytujeme salónik s kapacitou 18 ¾udí. Pizzu alebo jedlo si môžete vychutna aj v kaviarenskej èasti v salóniku.

Prerobili sme náš jedálny lístok, do ktorého sme pridali nové regionálne jedlá. Rozšírili sme obedové menu. A ponúkame týždenné ponuky. Novinkou je Èapované pivo v pizzérii aj v kaviarni. V kaviarni pripravujeme aj nový nápojový lístok a vínnu kartu. Príïte si aj v zime pochutna na Fresch drinkoch. Èerstvé šavy rôzneho druhu- NOVINKA!

pos terminal
Sme prví v našom meste, kde za dovoz pizze a jedla
je možné zaplati platobnou kartou
(prenosný terminál).
Klient musí oznámi platbu kartou vopred!! Minimálna cena objednávky pri platbe kartou je 10 €platobne karty

Počet prístupov od 1.10.2012: web counter


Nájdete nás aj na FACEBOOKu
 TOPlist